O projektu

Projekt „Nikad nije kasno“ zajednički provode Centar za kreativno pisanje iz Zagreba i partner  Udruga za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi iz Zagreba. Cilj projekta je aktivno uključivanje osoba starijih od 54 u kulturne aktivnosti kroz njihovo sudjelovanje u radionicama čitanja i pisanja. Stariji građani obično se teško probiju da bi ih se vidjelo, čulo i razumjelo. Oni su još uvijek isključeni iz dijaloga i akcija kada se radi o poboljšanju njihove situacije – položaja u društvu. Kao rezultat toga starije žene i muškarci ne primaju njihov dio u dijeljenju nacionalnog i globalnog napretka. U društvu su prisutne mnoge predrasude prema osobama treće životne dobi. Jedna od najčešćih je kako stari ljudi nisu sposobni učiti i ne trebaju edukaciju.

Tijekom 10 mjeseci provedbe projekta u Zagrebu i Petrinji, 60 starijih osoba će, uz pomoć profesora, pisaca i voditelja, steći nova znanja i vještine te poboljšati kvalitetu svog slobodnog vremena.

Projekt traje od 23. srpnja 2018. do 30. svibnja 2019., a financiran je iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 442.509,00 kuna, od čega se iz Europske unije sufinancira 376.132,65 kuna.

ZAŠTO SMO SE ODLUČILI ZA OVAJ PROJEKT?

Različite studije dokazuju da su stariji ljudi sposobni učiti kao i svako drugi, ali možda uvijek nisu sigurni u svoje sposobnosti. Što više znanja i vještina imaju tim više mogu unaprijediti kvalitetu življenja, produktivnije koristit slobodno vrijeme i biti sposobni doprinijeti zajednici. Ovim projektom održavanja radionica čitanja i pisanja te međusobnim druženjem osoba treće životne dobi iz različitih gradova i okruženja potiče se starije sugrađane na kritičko promišljanje, učenje, kreativno izražavanje te se otvara platforma da se i njihov glas čuje. Ciljana skupina projekta obuhvaća osobe starije od 55 godina; uključuje podjednako i žene i muškarce, a svi su korisnici domova za starije osobe iz Zagreba i Petrinje te klubova umirovljenika i gerontoloških centara koji djeluju na području grada Zagreba. Prema posljednjem popisu stanovništva (www.dzs.hr), na području grada Zagreba živi gotovo 243.000 osoba starijih od 55 godina. U Hrvatskoj postoji nekoliko stotina domova za starije i nemoćne osobe te niz obiteljskih domova i udomiteljskih obitelji koje brinu za starije i nemoćne. Procjene govore kako je broj korisnika domova veći od 20.000 osoba. Taj broj rapidno raste kada mu se pribroji broj osoba koje koriste usluge dnevnih centara i klubova umirovljenika, čime se širi potencijalni broj polaznika programa predviđenih ovim projektom. Ciljana skupina te diseminacija informacija o projektu, definirani su u suradnji sa projektnim partnerom koji u svom svakodnevnom radu komunicira sa pripadnicima ciljane skupine u Zagrebu i Petrinji.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Završni susret svih sudionika je na književnom vikendu u Ravnoj Gori mjesto je na kojem polaznici svih radionica na različitim tematskim panelima predstavljaju tekstove nastale na radionicama. Ovakvim konceptom projekta osobe treće životne dobi postaju aktivni stvaratelji u kulturi te ih se potiče na izražavanje, inovativnost i kreativnost čime se doprinosi njihovom osobnom razvoju i razvoju samopouzdanja.